Stavanger 19 oktober
Stavanger Forum

Beste praksis innen prosessforbedring

Digital Energy er planlagt gjennomført som heldagskonferanse i Stavanger 19 oktober, som et eget arrangement og i tilknytning til OTD Energy i Stavanger (19) 20-21 oktober.

Digital Energy er produsert to ganger tidligere av Conventor AS, med misjon og visjon om å samle menneskene i industrien om et økosystem for digitalisering til støtte av prosesser og problemløsing. Ved bruk av digitalisering vil vi også vise bidrag til FNs bærekraftmål, eksempel på konkurranseforbedring og bedre inntjening.Konferansen vil vise beste praksis innen prosessforbedring, skape sikrere drift og redusere miljøpåvirkning i olje og gass. I tillegg har vi til hensikt å finne overførbar kompetanse og teknologi til fornybarsatsing og «Grønn Energi». Transformasjonen fra karbon til fornybar gir en spennende mulighet for å bli bedre kjent med de digitale utfordringene som skal løses av denne «nye» industrien.For delegater som deltar på konferansen og vil fortsette de neste dagene på OTD Energy vil vi også tilby en «Digital Hub» for pitching, workshops, hakkaton etc, hvor man kan møtes uformelt og få innsyn i og delta på spennende prosjekt i utvikling og / eller oppstart sammen med noen av messens mer enn 20.000 besøkende.

Program, påmelding og nærmere informasjon blir publisert på disse sidene etter 18. April.

Stavanger Forum

9 oktober kl. 10:00 – 16:00

Pris for deltakelse inkl lunch: Kr. 4900,- eks mva

Prisen gir også full tilgang til deltakelse på åpningsseremoni
og messebesøk 19-21 oktober OTD Energy
.

BOOK DIN BILLETT HER!

Covid-19 garanti

Signalene fra myndighetene er at vi vil være tilbake til en normalsituasjon innen oktober 2021. Vi forstår imidlertid at utstillere kan være bekymret for at covid-19 fortsatt kan gjøre det umulig å avholde fysiske møter. Vi har derfor etablert en covid-19 garanti! Det betyr at dersom Digital Energy blir avlyst grunnet covid-19, vil deltakerne få tilbakebetalt 100% av billettpris eller tilbud om 50% avslag dersom konferansen gjennomføres digitalt.

Per Espen Stoknes
Handelshøyskolen BI
Eirik Wærness
Senior Vice President Global Macro and Markets i Equinor
Sigrid Hagerup Melhuus
Rådgiver i Tankesmien Agenda
Steinar Eikaas
Vice President Low Carbon Solutions i Equinor
Magnus Thue
Statssekretær i Finansdepartementet
Anders Valland
Sintef Ocean
SE FLERE FOREDRAGSHOLDERE

Konferansesponsor

Call for abstracts

Call for Abstracts – innspill til heldagskonferanse – tematikk, foredragsholdere.
Vi ber om navn og kort beskrivelse av foredragsholdere, koblet mot tema under innen 18 april.

Prosessforbedring – hva skjer etter konferansen?

Økosystemet i digitaliseringsarbeidet

Leveransemodeller

Norsk havvind

Leverandørhjelp til hjemmemarkedet

De store digitaliseringsprosjektene/operatørselskapene, nye forretningsmodeller?

Bærekraft og rapportering

Grønn elektrisk verdikjede

Grønt skifte.

Taksomoni – de samme problemstillingene på tvers av bransjene?

Forbedre Operativt Fotavtrykk

Drift & Samhandling

Informasjonsflyt utstyr; Virtuelt lager, deling, miljø og gjenbruk

Menneskene bak løsningene – inspirasjon

Effektivisering av prosesser – konkrete eksempler og muligheter

Krav – lese og tolke

Informasjon til og fra objekter

Tvillinger – standardisering a-la Vipps?

Arrangør: