Eirik Wærness, Senior Vice President Global Macro and Markets, Equinor
Eirik Wærness er utdannet økonom ved norske og internasjonale universiteter og har bred erfaring med forskning og ledelse fra myndigheter, akademia og selskaper i privat sektor. Som sjefsøkonom i Equinor har han særlig jobbet med å utvikle mulige globale utviklingsbaner for makroøkonomi og energimarkeder frem mot 2050.

Her kan en høre mer om den siste rapporten som ble lagt fram sommeren 2019: https://www.equinor.com/no/how-and-why/energy-perspectives.html
Britt Anita Warvik, Lyse Neo
Britt Anita Warvik er utdannet siviløkonom og CEMS Master of International Management fra Handelshøyskolen i Bergen.Erfaring fra gassbransjen har hun fra produksjonssiden fra flere år i ulike sentrale økonomiroller i Statoil, fra rollen som økonomisjef hos en stor industriell gasskunde, Kverneland Plog på Jæren, økonomisjef i Lyse Neo med ansvar for gass, varme og kjøling, og nå som ansvarlig for produktområdet gass i Lyse Neo.
Anders Valland, Sintef Ocean
Anders Valland er forskningsleder for Sintef Ocean (tidligere Marintek) i Trondheim.Han er utdannet ingeniør innen marinteknikk fra NTNU, og har også jobbet i DNV GL før han startet opp i Sintef.

I 2019 startet SINTEF Ocean programmet SFI Smart Maritime som er et større forskningsprosjekt hvor man ser på hva som må til for å gjøre skip mer energieffektive, redusere forurensning og samtidig gjøre norsk maritim næring mer konkurransedyktig.
Steinar Eikaas, Vice President Low Carbon Solutions, Equinor
Steinar Eikaas er ansvarlig for Equinors arbeid med Carbon Capture and Storage (CCS) og hydrogen. Eikaas har jobbet i 25 år i selskapet, og har tidligere hatt ledende stillinger innen internasjonal forretningsutvikling. Han har en Master of Science fra Norges Handelshøyskole (NHH).
Magnus Thue, Statssekretær, Finansdepartementet (H)
Magnus Thue har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo med fokus på internasjonal politikk.

Thue er tidligere redaksjonssjef i Minerva og har arbeidet som politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe. Fra 2013 til 2016 var han politisk rådgiver for kunnskapsministeren. Fra 2016 til 2018 var han statssekretær i Kunnskapsdepartementet og fra 2018 til 2020 var han statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.
Mattias Goldman, Bærekraftsdirektør, Sweco AB
Mattias Goldman, inspirator, ridder innen klimaarbeidet og bærekraftsdirektør i Sweco AB.

Mattias Goldman er en av Sveriges mest kjente inspiratorer innen klimaarbeidet. Han har vært leder for Grøna Bilister, vært informasjonskoordinator for Miljøpartiet i Riskdagen, lokalpolitiker i Uppsala, jobbet i Kenya og var leder for tankesmien Fores før han ble bærekraftsdirektør i Sweco AB høsten 2019. For sin innsats innen klimaarbeidet er han også utnevnt til fransk ridder.

Og han taler varmt for bruk av gass innen transport og industri!
Per Espen Stoknes, Handelshøyskolen BI
Hvordan kan et selskap, en sektor eller et helt land dokumentere at vi arbeider i tråd med klimamålet i Paris-avtalen? Hvordan kan man rapportere på en måte som ikke bare grønnvasker enkeltinitiativer, men som viser at man både skaper mer verdier og samtidig yter sin rettferdige andel på hele klima- og miljøfeltet?

Ja, det er fullt mulig, mener Per Espen Stoknes, kjent foredragsholder og lærer, og også psykolog, økonom, gründer, politiker og direktør for Senter for grønn vekst på Handelshøyskolen BI i Oslo, som i foredraget på Gasskonferansen gir oss svaret.

Foredraget er basert på denne artikkelen
https://www.magma.no/hvordan-male-ekte-gronn-vekst-og-unnga-gronnvaskingsfellen der du kan lese mer om forskningen som ligger bak svaret.
Sigrid Hagerup Melhuus, Rådgiver i tankesmien Agenda
Sigrid Hagerup Melhuus er rådgiver i tankesmien Agenda, og prosjektleder for Agendas arbeid med rettferdig klimapolitikk og grønn nærings- og industripolitikk. Hun har en mastergrad i samfunnsøkonomi og statsvitenskap fra London School of Economics, og har tidligere jobbet i First House, Econ Pöyry og i Kongsberg Gruppen og Kongsberg Maritime.

Foredraget på Gasskonferansen er basert på notatet: Grønn vekst for framtida, som er utarbeidet av en tverrpolitisk arbeidsgruppe med representanter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne, i samarbeid med Tankesmien Agenda.

Arrangør: